Zelfredzaamheid

Volgens het Nibud maakt goed omgaan met geld gelukkig, het is echter ook een feit dat u niet de enige bent die in de schulden kan komen. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. De NVVK zegt hierover "Iedereen kan in de schulden komen, maar de meesten kunnen hier ook weer uitkomen.

De gemeente Urk kent bijzondere financiële regelingen voor diegenen met een laag inkomen. Deze kunnen u een steuntje in de rug geven. Deze vergoedingen kunnen worden aangevraagd bij cluster sociale zaken van de gemeente Urk. Als u vragen heeft of meer informatie wilt over deze regelingen, dan kunt u vrijblijvend informeren bij één van de gespreksvoerders van sociale zaken op telefoonnummer (0527) 689868. U kunt u vragen ook stellen via socialezaken@urk.nl

Folder Bijzondere financiële regelingen


Grip op inkomsten en uitgaven.
Dit begint bij een goed overzicht van inkomsten en uitgaven. Weet u hoeveel u echt maandelijks over houdt? Of komt u iedere maand geld tekort? Of gaat het meer op gevoel. Met het invullen van het overzicht ziet u direct hoe u ervoor staat.

Overzicht-inkomsten-en-uitgaven

Wat kunt u zelf doen aan uw schulden?


Op de site www.zelfjeschuldenregelen.nl vindt u hier veel informatie over. Deze website is er om mensen met beginnende financiële problemen te helpen een oplossing te vinden en hun financiën weer op de rails te krijgen.

Het Nibud, www.nibud.nl is hét kenniscentrum voor de huishoudportemonnee, waar consumenten terecht kunnen met al hun vragen over zakgeld, schulden etc. Nibud heeft een aantal handige rekentools ontwikkeld waarmee u verschillende aspecten van uw financiële situatie kunt doorrekenen. En u kunt uw eigen situatie vergelijken met die van andere huishoudens. Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies laat zien waar uw geld blijft. Ook ziet u hoe u het doet in vergelijking met anderen. U ontvangt tips die u helpen goede eigen geldkeuzes te maken.

Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? De site www.berekenuwrecht.nl  berekent het voor u.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën. Hierin bundelen partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.

Op deze website word je geholpen met financiële vragen waar je gedurende je leven tegenaan kunt lopen. 


De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Hier vind u veel informatie over verschillende thema's. De site www.nvvk.eu verteld u hier meer over.Wetenswaardigheden

Bewindvoering

“Stichting 'Hulp en Steun' is opgenomen in het landelijk register van professionele curatoren, bewindvoerders en/of mentoren. Op korte termijn zal bewindvoering aan onze dienstverlening worden toegevoegd.

Coronavirus

In verband met het coronavirus zijn wij genoodzaakt ons kantoor vanaf heden te sluiten voor bezoek. U kunt ons telefonisch en via e-mail bereiken.

Agenda

14-04-2020
Vergadering AB april 2020