Zelfredzaamheid

Volgens het Nibud maakt goed omgaan met geld gelukkig, het is echter ook een feit dat u niet de enige bent die in de schulden kan komen. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn.

De NVVK zegt hierover "Iedereen kan in de schulden komen, maar de meesten kunnen hier ook weer uitkomen.


De gemeente Urk kent bijzondere financiële regelingen voor diegenen met een laag inkomen.
Ze kunnen u een steuntje in de rug geven. Deze vergoedingen kunnen worden aangevraagd bij cluster sociale zaken van de gemeente Urk. Als u vragen heeft of meer informatie wilt over deze regelingen, dan kunt u vrijblijvend informeren bij één van de gespreksvoerders van sociale zaken op telefoonnummer (0527) 689868.

U kunt u vragen ook stellen via werkeninkomen@urk.nl.

Klik op de link voor de Folder Bijzondere financiële regelingen

Durf!
Op Urk staan we om elkaar heen en helpen we elkaar. Dat doen we niet alleen. Als er hulp nodig is dan springen we in. In familieverband, via de kerk of school. Maar ook – als dat nodig is – met hulp van een professional. Want die hebben ervoor geleerd en zijn van goede wil. Hulp vragen voor jezelf of voor iemand die dat nodig heeft, dat vraagt om een stukje kwetsbaarheid. Niemand wil falen, en soms schamen we ons voor hoe het loopt. Laten we proberen die schaamte van ons af te gooien. We hebben een grote klus te klaren: het grootbrengen van onze kinderen in een turbulente wereld.

Klik op de link voor Handreiking voor gezinnen 2022


Grip op inkomsten en uitgaven.
Dit begint bij een goed overzicht van inkomsten en uitgaven. Weet u hoeveel u echt maandelijks over houdt?
Of komt u iedere maand geld tekort? Gaat alles meer op gevoel?
Met het invullen van het overzicht ziet u direct hoe u ervoor staat.

Overzicht-inkomsten-en-uitgaven


Wat kunt u zelf doen aan uw schulden?


Op de site www.zelfjeschuldenregelen.nl vindt u hier veel informatie over. Deze website is er om mensen met beginnende financiële problemen te helpen een oplossing te vinden en hun financiën weer op de rails te krijgen.

Het Nibud, www.nibud.nl is hét kenniscentrum voor de huishoudportemonnee, waar consumenten terecht kunnen met al hun vragen over zakgeld, schulden etc. Nibud heeft een aantal handige rekentools ontwikkeld waarmee u verschillende aspecten van uw financiële situatie kunt doorrekenen. En u kunt uw eigen situatie vergelijken met die van andere huishoudens. Het Nibud Persoonlijk Budgetadvies laat zien waar uw geld blijft. Ook ziet u hoe u het doet in vergelijking met anderen. U ontvangt tips die u helpen goede eigen geldkeuzes te maken.

Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering.
Misschien heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u niet op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren?
De site www.berekenuwrecht.nl  berekent het voor u.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën.
Op deze website word je geholpen met financiële vragen waar je gedurende je leven tegenaan kunt lopen.
Partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties bundelen hun krachten om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.

 
De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Hier vind u veel informatie over verschillende thema's. De site www.nvvk.eu verteld u hier meer over.Wetenswaardigheden

Lenen leasen of sparen

Bijna alles is tegenwoordig binnen handbereik.

Bewindvoering

Stichting Hulp en Steun biedt de dienstverlening bewindvoering aan

Budgetteren kan je leren

Het leven is en wordt duurder

Agenda

14-06-2022
Vergadering AB 14 juni 2022