Vacatures Bestuur

De leden van het bestuur treden af volgens een vast rooster. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een periode van vier jaar die vervolgens kan worden verlengt met eenzelfde periode.

Omdat dit jaar twee leden van het bestuur aftredend zijn, zijn we op zoek naar een:

- ALGEMEEN BESTUURSLID

Samen met de andere bestuursleden wordt toezicht gehouden op het functioneren en presteren van de stichting in zijn geheel. We zijn op zoek een naar een teamplayer die een brede maatschappelijke interesse heeft. Er wordt ongeveer 10 keer per jaar vergaderd. De functie vergt ongeveer 5 uur per maand van uw tijd.  

- VOORZITTER

Op 1 februari 2019 treedt onze huidige voorzitter af. Nu reeds zijn we op zoek naar een vervanger. De taken die de voorzitter heeft zijn divers. De voorzitter zit de vergaderingen voor. Samen met de secrataris wordt de agenda samengesteld. De voorzitter wordt terzijde gestaan door een secretaris, penningmeester en een drietal bestuursleden, die tesamen het beleid van de stichting uitvoeren en laat zich regelmatig door de medewerkers op de hoogte stellen over het verloop van de werkzaamheden. De voorzitter vertegenwoordigd de stichting bij vergaderingen in den lande die belangrijk zijn voor de stichting en bezoekt regelmatig de aangewezen contactpersoon van de gemeente Urk voor het doen van een verslag over de gang van zaken van de stichting.


Beide functies dragen het karakter van een vrijwilliger. Uw inzet voor dit maatschappelijke werk wordt zeer gewaardeerd. Er staat echter geen vergoeding tegenover.

Mocht u interesse hebben in één van deze bestuursfuncties neem dan even contact op met Anita Oost- Bos, zij is de  secretaris van onze stichting. Ze is bereikbaar via het nummer 06-45600842

a

Wetenswaardigheden

Uw mening telt

Een optimale dienstverlening

Nieuwe ondersteuner bij Hulp en Steun

Susan Post- Bakker is sinds kort werkzaam bij Hulp en Steun. Ze vervult bij ons de functie van budgetconsulent.

Agenda

03-09-2018
Vergadering AB | September 2018
26-11-2018
Vergadering AB met RvA | November 2018