Vacatures Bestuur

De leden van het bestuur treden af volgens een vast rooster. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor een periode van vier jaar die vervolgens kan worden verlengt met eenzelfde periode.

Omdat dit jaar twee leden van het bestuur aftredend zijn, zijn we op zoek naar een:

- ALGEMEEN BESTUURSLID

Samen met de andere bestuursleden wordt toezicht gehouden op het functioneren en presteren van de stichting in zijn geheel. We zijn op zoek een naar een teamplayer die een brede maatschappelijke interesse heeft. Er wordt ongeveer 10 keer per jaar vergaderd. De functie vergt ongeveer 5 uur per maand van uw tijd.  

- PENNINGMEESTER

De penningmeester wordt terzijde gestaan door een back-office medewerker die de dagelijkse financiële mutaties verwerkt. De penningmeester houdt samen met de andere bestuurleden toezicht op het functioneren en presteren van de stichting in zijn geheel. Daarnaast zorgt hij voor het aanleveren van de cijfers bij de accountant voor het maken van de jaarrekening en presenteert hij de tussentijdse financiële rapportages aan het bestuur. Hij of zij bezoekt de geplande vergaderingen van de stichting. 


Beide functies dragen het karakter van een vrijwilliger. Uw inzet voor dit maatschappelijke werk wordt zeer gewaardeerd. Er staat echter geen vergoeding tegenover.

Mocht u interesse hebben in één van deze bestuursfuncties neem dan even contact op met Anita Oost- Bos, zij is de  secretaris van onze stichting. Ze is bereikbaar via het nummer 06-45600842

Wetenswaardigheden

Geldafspraken met uw puber

Zakgeld en kleedgeld zijn goede middelen voor uw kind om goed met geld om te leren gaan. Maar echt financieel verantwoordelijk worden, dat gaat een stapje verder. Hoe pakt u dat aan in de praktijk?

Uw mening telt

Een optimale dienstverlening

Nieuwe ondersteuner bij Hulp en Steun

Susan Post- Bakker is sinds kort werkzaam bij Hulp en Steun. Ze vervult bij ons de functie van budgetconsulent.

Agenda

28-05-2018
Vergadering AB met RvA Mei 2018
18-06-2018
Vergadering AB | Juni 2018
03-09-2018
Vergadering AB | September 2018
26-11-2018
Vergadering AB met RvA | November 2018