Leden van het Bestuur

Als u een bepaald onderwerp wilt bespreken met het bestuur, dan bestaat hiervoor de gelegenheid. Voorafgaande aan iedere bestuursvergadering kunt u aanschuiven aan de bestuurstafel. In de regel begint de bestuursvergadering om 19.30 uur. U wordt dan om 19.15 uur verwacht en krijgt dan 15 minuten spreektijd. Raadpleeg voor de vergaderdata de agenda die vermeld staat op onze site. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, meldt dan uw komst, minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering via dit formulier even aan.

Samenstelling van het Bestuur van de Stichting Hulp en Steun


 • Klaas Kramer, voorzitter
  • Adres:  Gammels 18
   • 8321 SB  Urk
  • telefoonnummer 0527-681950
  • mobiel 0653965750
  • email: k_kramer@kpnmail.nl

 • Anita Oost- Bos, secretaris
  • Adres: Holkenkamp 14
   • 8321 AV  Urk
  • telefoonnummer 0527-685477
  • mobiel 0645600842
  • email: anita@familieoost.nl


 • Rein  van den Berg, penningmeester


 • Tiemen Hakvoort, bestuurslid

 • Albert Hakvoort, bestuurslid


 • Gerrit Meun, bestuurslid

Wetenswaardigheden

Uw mening telt

Een optimale dienstverlening

Agenda

22-01-2019
Vergadering AB januari 2019
19-02-2019
Vergadering AB februari 2019
19-03-2019
Vergadering AB maart 2019
23-04-2019
Vergadering AB april 2019
21-05-2019
Vergadering AB met RvA mei 2019