Doelstelling

De stichting Hulp en Steun

  • Ondersteunt en begeleid u in de vorm van bemiddeling als er zich financiële problemen voordoen.
  • Geeft financiële adviezen.
  • Biedt hulp bij mogelijke schuldsaneringen en schuldregelingen.
  • Is er niet alleen voor mensen met schulden maar ook voor hen die het moeilijk vinden om met geld om te gaan.
  • Verzorgt persoonlijke budgettering, budgetbegeleiding en inkomensbeheer.
  • Geeft uitvoering aan taken die vallen onder bewindvoering en is speciaal bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen. Lichamelijke of geestelijke beperking of bijvoorbeeld door problematische schulden kunnen hiervan de oorzaak zijn.

We zetten in op zelfredzaamheid. We nemen hiervoor de nodige maatregelen, die er toe moeten leiden dat mensen in staat worden geacht zich zo te gedragen dat ze hun financiën op orde kunnen houden. We doen dit door persoonlijke begeleiding en sociale ondersteuning.

Wij zijn een actieve stichting en een professionele instelling met een positieve uitstraling.

Er is een doelgerichte samenwerking met ketenpartners waardoor individueel maatwerk kan worden geleverd.

U kunt geheel kosteloos terecht voor een neutraal en onafhankelijk advies over al hun geldvragen.

Naast telefonische aanmelding gedurende de kantooruren kan men kan zich 24 uur per dag
digitaal aanmelding. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een eerste gesprek.

In crisissituaties wordt direct hulp geboden.

Wetenswaardigheden

Lenen leasen of sparen

Bijna alles is tegenwoordig binnen handbereik.

Bewindvoering

Stichting Hulp en Steun biedt de dienstverlening bewindvoering aan

Budgetteren kan je leren

Het leven is en wordt duurder

Agenda

14-06-2022
Vergadering AB 14 juni 2022