Doelstelling

De stichting Hulp en Steun

  • biedt ondersteuning in de vorm van bemiddeling en begeleiding als er zich financiële problemen voordoen.
  • geeft financiële adviezen.
  • biedt hulp bij mogelijke schuldsaneringen en schuldregelingen. De stichting is er niet alleen voor mensen met schulden maar ook voor hen die het moeilijk vinden om met geld om te gaan. De stichting verzorgt persoonlijke budgettering, budgetbegeleiding en inkomensbeheer.

voorziet verder in maatregelen, pleegt activiteiten en voorzieningen die er toe moeten leiden dat mensen in staat worden geacht zich zo te gedragen dat ze hun financiën op orde kunnen houden. Dit doet de stichting door persoonlijke begeleiding en sociale ondersteuning.

Wij zijn een actieve stichting en een professionele instelling met een positieve uitstraling.

Er is een doelgerichte samenwerking met ketenpartners waardoor individueel maatwerk kan worden geleverd.


Inwoners van Urk kunnen geheel kosteloos terecht voor een neutraal en onafhankelijk advies over al hun geldvragen. Naast telefonische aanmelding gedurende de kantooruren kan men kan zich 24 uur per dag
digitaal aanmelding. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een eerste gesprek.
In crisissituaties wordt direct hulp geboden.