Doelstelling

De stichting Hulp en Steun

  • biedt ondersteuning in de vorm van bemiddeling en begeleiding als er zich financiële problemen voordoen.
  • geeft financiële adviezen.
  • biedt hulp bij mogelijke schuldsaneringen en schuldregelingen. De stichting is er niet alleen voor mensen met schulden maar ook voor hen die het moeilijk vinden om met geld om te gaan. De stichting verzorgt persoonlijke budgettering, budgetbegeleiding en inkomensbeheer.
  • Geeft uitvoering aan taken die vallen onder bewindvoering en is speciaal bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig niet in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen. Lichamelijke of geestelijke beperking of bijvoorbeeld door problematische schulden kunnen hiervan de oorzaak zijn.

De stichting voorziet verder in maatregelen, pleegt activiteiten en voorzieningen die er toe moeten leiden dat mensen in staat worden geacht zich zo te gedragen dat ze hun financiën op orde kunnen houden. Dit doet de stichting door persoonlijke begeleiding en sociale ondersteuning.

Wij zijn een actieve stichting en een professionele instelling met een positieve uitstraling.

Er is een doelgerichte samenwerking met ketenpartners waardoor individueel maatwerk kan worden geleverd.


Inwoners van Urk kunnen geheel kosteloos terecht voor een neutraal en onafhankelijk advies over al hun geldvragen. Naast telefonische aanmelding gedurende de kantooruren kan men kan zich 24 uur per dag
digitaal aanmelding. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een eerste gesprek.
In crisissituaties wordt direct hulp geboden.

Wetenswaardigheden

Meer samenwerking schuldhulpverlening

De gemeente, Stichting Hulp en Steun, Caritas en Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben deze week een intentieverklaring voor meer samenwerking op het gebied van schuldhulpverlening getekend.

Rapport Preventie en Vroegsignalering

Voorkomen van schulden belangrijker dan het oplossen hiervan

Anna Kapitein Koffeman aan de slag bij Hulp en Steun

Onze nieuwe medewerkster

Agenda

15-12-2020
Vergadering AB december 2020
12-01-2021
Vergadering AB januari 2021
09-02-2021
Vergadering AB februari 2021
02-03-2021
Vergadering AB maart 2021