Algemene informatie


De stichting Hulp en Steun is in 1998 opgericht. Ze heeft een samenwerkingsverband met de gemeente Urk, bankinstellingen en diverse diaconiën.


U treft in Hulp en Steun een betrouwbare en persoonlijke organisatie die met respect en vertrouwen omgaat met haar cliënten.

De stichting kent een klantgerichte en op resultaatgerichte werkwijze. U kunt van ons een pro-actieve houding verwachten.

Er wordt geen wachtlijst gehanteert, hierdoor kan vrijwel direct de helpende hand worden geboden.

Er wordt gewerkt zonder subsidie, er behoeft geen winst te worden gemaakt en er wordt niet gewerkt vanuit een politieke overtuiging.

De stichting is objectief en onafhankelijk en streeft geen persoonlijke of financiële belangen na.

Naast de medewerkers is er een bestuur. Ook is er een onafhankelijke raad van advies.

De stichting Hulp en Steun is wettelijk verplicht de gegevens van al haar cliënten strikt vertrouwelijk te behandelen, heeft daarom oog voor uw privacy.

We helpen iedereen die meerderjarig is en problemen heeft met het beheer van geld. Het maakt hierbij geen verschil of men veel of weinig verdient, of dat u wel of geen vermogen hebt.

Iedere cliënt heeft recht op ons schuldhulppakket. Bij schuldsaneringregeling gelden de vergoedingen zoals deze vermeld staan in de voorwaarden.

Bij budgettering betaald de cliënt éénmalig entreegeld en daarnaast een maandelijkse vergoeding die afhankelijk is van het inkomen en of vermogen. U wordt hierover geinformeerd tijdens het kennismakingsgesprek.


Wetenswaardigheden

Geldafspraken met uw puber

Zakgeld en kleedgeld zijn goede middelen voor uw kind om goed met geld om te leren gaan. Maar echt financieel verantwoordelijk worden, dat gaat een stapje verder. Hoe pakt u dat aan in de praktijk?

Uw mening telt

Een optimale dienstverlening

Uitbreiding bij het team van Hulp en Steun

Wij stellen een nieuwe collega aan u voor: Lydia Oost- Hakvoort

Agenda

16-10-2018
Vergadering AB Oktober 2018
19-11-2018
Breed Overleg Sociaal Domein Nov 2018
27-11-2018
Vergadering AB met RvA November 2018