Bewindvoering

Stichting Hulp en Steun biedt naast Schuldhulpverlening en Budgetbeheer de dienstverlening Bewindvoering aan. Onze medewerkers hebben hiervoor scholing gevolgd en zijn beide gecertificeerd.


Wat betekent bewindvoering?

Wanneer u vanwege uw lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat bent om uw financiën zelf te beheren kan de kantonrechter een bewind instellen. De rechter wijst dan een derde, onafhankelijke deskundige aan als bewindvoerder over uw vermogen. Deze bewindvoerder neemt uw financiële huishouding over. De maatregel is bedoeld ter bescherming van uw vermogen.


Wat doen wij voor u als bewindvoerder?

Als bewindvoerder zijn wij uw wettelijke vertegenwoordiger. Wij nemen voor u de beslissingen met betrekking tot uw financiële huishouden. Jaarlijks moeten wij als bewindvoerder een rekening en verantwoording overleggen aan de kantonrechter. Dit is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van het afgelopen jaar.

 

De taken die horen bij bewindvoering zijn in de basis dezelfde als die horen bij budgetbeheer. De taken van de bewindvoerder zijn daarnaast uitgebreid met onder andere het volgende:

• De aanvraag van huur- en zorgtoeslag en andere inkomensverhogende maatregelen;

• Contacten met diverse instellingen en/of schuldeisers;

• Afsluiten van noodzakelijke verzekeringen;

• Verzorgen van jaarlijks belastingaangifte;

• Aanvragen bijzondere bijstand;

• Aanvragen kwijtschelding;

• Hulp bij of aanvragen van uitkeringen;

• Lezen en beantwoorden van uw post;

• Betalen van facturen en vaste lasten;

• Opzeggen en afsluiten van abonnementen.

 

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door uzelf of door uw echtgenoot/geregistreerde partner dan wel een andere levensgezel, bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad ingesloten, de aangestelde voogd, de curator of de mentor. Het kan ook worden verzocht door de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt.

 

Maar wat als er schulden zijn?

Zijn er problematische schulden? Dan zetten we naast de bewindvoering het traject van de schuldhulpverlening in. Voor informatie hierover zie Schuldregeling.

 

Indien u meer informatie wilt over bewindvoering kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Wetenswaardigheden

Lenen leasen of sparen

Bijna alles is tegenwoordig binnen handbereik.

Bewindvoering

Stichting Hulp en Steun biedt de dienstverlening bewindvoering aan

Budgetteren kan je leren

Het leven is en wordt duurder

Agenda

14-06-2022
Vergadering AB 14 juni 2022