Als er achterstanden zijn

In financiële problemen raken is iets wat veel mensen door allerlei oorzaken kan overkomen. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand de rekeningen te betalen. Dat zegt nogal wat.

Schulden kunnen soms flink oplopen omdat mensen met beginnende schulden vaak niet om hulp (durven) vragen. Daarom is sinds 1 januari 2021 het wettelijk geregeld dat er door gemeenten uit eigen beweging hulp aangeboden mag worden als er zich signalen voordoen van betalingsachterstanden. Die signalen krijgen zij van woningbouwcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en drinkwaterbedrijven. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Wat is de bedoeling van deze wet?

Mensen met financiële problemen melden zich niet of veelal te laat bij Schuldhulpverlening. Van belang is dat er vroegtijdig hulp aangeboden gaat worden als er signalen zijn van betalingsachterstanden. Dit om te voorkomen dat inwoners (nog) dieper in de schulden raken. De gemeente Urk biedt deze hulp aan zonder dat door diegene die betalingsachterstanden hebben, daarvoor een verzoek is gedaan. De schuldhulpverlening is door de gemeente Urk ondergebracht bij onze stichting. In het verlengde daarvan is de werkwijze "Vroegsignaal" ontwikkeld. Het kan niet genoeg worden gezegd: door er vroeg bij te zijn kunnen grote financiële problemen worden voorkomen.

Hoe gaat dit dan in zijn werk?

Als u een betalingsachterstand hebt van uw vaste lasten, bijvoorbeeld van de huur, energierekening, zorgpremie en waternota's, dan geeft diegene waar u een achterstand hebt een signaal af. Wij ontvangen pas een melding als uw energieleverancier, drinkwaterbedrijf, zorgverzekeraar of woningbouwvereniging u reeds een aantal malen heeft geattendeerd op achterstanden en het niet is gelukt om een betalingsregeling te treffen.

Als wij een melding over een achterstand hebben ontvangen kunt u van ons een brief, een sms of een e-mail verwachten waarin staat dat wij een achterstandmelding hebben ontvangen. In de brief wordt aangegeven op welke wijze u een reactie aan ons kunt sturen. Als een reactie uitblijft, dan kunnen wij u bellen over de achterstand te praten of om een afspraak te maken voor een eventueel bezoek thuis.

We gaan graag met u in gesprek over de oorzaak van de betalingsachterstand en denken met u mee over een oplossing.

Is het aanvaarden van onze hulp verplicht?

Het doel is om u te helpen maar u hoeft onze hulp niet aan te nemen. Deelname is niet verplicht. Op het moment dat hulp wordt aangeboden kunt u aangeven dat u geen gebruik wil maken van onze hulp. Dan zullen wij uw keuze doorgeven aan de organisatie waar de achterstandsmelding vandaan kwam. Het is aan de energieleverancier, zorgverzekeraar of woningbouwvereniging hoe ze verder zullen omgaan met uw achterstand.

Wilt u wel gebruik maken van onze hulp?

Onze ondersteuning is verschillend. Bij de één kan een eenmalig advies voldoende zijn, in een uiterst geval kan het leiden tot een uitgebreid schulhulpverlenings- en/of zorgtraject. Er is altijd hulp. Door op tijd onze ondersteuning te aanvaarden kunnen heel vaak grote(re) financiële problemen voorkomen worden. Bij aanvaarding van onze hulp wordt dit teruggekoppeld naar de achterstandsmelder die dan vervolgens vier weken lang hun eigen acties stoppen.

Kan ik mijzelf aanmelden of moet u wachten tot het moment dat een organisatie uw achterstand aan ons meldt?

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Allereerst kunt u altijd contact op nemen met de organisatie waar u een betalingsachterstand hebt. Wellicht is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken.

Voor een degelijk advies kunt u altijd bij ons terecht. U doet u zelf een plezier om contact op te nemen met ons professionele team om de achterstandssituatie door te spreken. Altijd op vrijwillige basis.
De contactmogelijkheden vind u hier op onze site.

Hoe is het geregeld met de privacy? Voldoet de aanpak vroegsignaal aan de wetgeving?

Daar kunt u van verzekerd zijn. De aanpak, geregeld in de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening is een wettelijke taak. Er zijn afspraken gemaakt met de vertegenwoordigende organisaties en brancheverenigingen. De gemeente Urk heeft met iedere partij die betalingsachterstanden aanlevert een overeenkomst gesloten. Er zijn goede afspraken gemaakt met betrekking tot de uitwisseling van gegevens. Uitwisseling gebeurt veilig en alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en bepaalde persoonsgegevens zijn zelfs alleen zichtbaar voor de medewerker van Vroegsignaal. Bent u het er niet mee eens dat er gegevens van u zijn uitgewisseld? Dan bestaat altijd de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken bij de organisatie die de betalingsachterstand aan ons heeft gemeld.

Wetenswaardigheden

Lenen leasen of sparen

Bijna alles is tegenwoordig binnen handbereik.

Bewindvoering

Stichting Hulp en Steun biedt de dienstverlening bewindvoering aan

Budgetteren kan je leren

Het leven is en wordt duurder

Agenda

14-06-2022
Vergadering AB 14 juni 2022